Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výzva č. I ŠCP 2019: Zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky (193,8 kB) rtf
Výzva č. I ŠCP 2019 kritéria (162,4 kB) rtf
Výzva č. I ŠCP 2019 štatistická tabuľka (165,7 kB) xml
Výzva č. II KMV 2019: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite (226,7 kB) rtf
Výzva č. II KMV 2019 - prílohy (1,1 MB) zip
Výzva č. III PPZ 2019: Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (229,2 kB) rtf
Výzva č. IV PPZ 2019: Podpora zlepšenia MTZ a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému (231,1 kB) rtf
Výzva č. V. P HaZZ 2019: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/201 (208,6 kB) rtf
Výzva č. V. P HaZZ 2019 - prílohy (36,1 kB) zip
Výzva č. VI SKR 2019: Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku IZS (238,5 kB) rtf
Výzva č. VII SKR 2019: Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku IZS (224,8 kB) rtf