Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Aktuálne informácie


:


Obeť zobchodovaná na britskej pôde má šancu na odškodnenie zo zaisteného majetku slovenského páchateľa
16. 10. 2020

Od roku 2007 si európsky kontinent 18. októbra každoročne pripomína deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Väčšinou sa pri tomto druhu trestného konania hovorí o postihoch pre páchateľov či preventívnej činnosti na predchádzanie podobných situácií. Rovnakú pozornosť je však nutné venovať aj...

Úcta k starším v znamení pomoci obetiam trestných činov
30. 09. 2020

Október je už tridsať rokov mesiacom úcty k jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Seniori sú tiež cieľovou skupinou odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a primárne sa na nich sústredí aj sprostredkúvanie pomoci obetiam trestných činov realizovanej...

Seniori proti korupcii: Ako sprostredkovať informácie zraniteľnej cieľovej skupine?
30. 09. 2020

V priebehu septembra sa na odbore prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR uskutočnili dve významné školenia na tému znižovanie korupcie a zvyšovanie transparentnosti inštitúcií. On-line prednášky pre pracovníkov odboru a informačných kancelárií pre obete trestných činov...

Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Na Slovensku má tento fenomén stúpajúcu tendenciu
23. 09. 2020

Keďže obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie patria medzi najvýnosnejšie a najrýchlejšie sa rozmáhajúce druhy organizovanej trestnej činnosti, už viac ako 20 rokov si 23. septembra pripomíname Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, ktorý bol...

Rezort vnútra aktívne zapojený do prípravy strategických dokumentov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov a obcí
21. 09. 2020

Rezort vnútra prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR aktívne vstúpil do procesu prípravy a obsahu strategických dokumentov Programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí a vyšších územných celkov...

Vzdelávanie a odborný seminár v Trenčíne: K témam obzvlášť zraniteľné obete a psychologická pomoc pre klientov
21. 09. 2020

V dňoch 17. a 18. 9. 2020 sa s dodržaním hygienických opatrení stretli koordinátori na regionálnej úrovni a asistenti koordinátorov informačných kancelárií pre obete trestných činov (ďalej len „IK“) v Trenčíne. Cieľom bolo absolvovanie vzdelávania a odborného seminára pre posilnenie...

Verejná výzva na výber zástupcu do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
14. 09. 2020

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vyhlasuje výzvu na výber zástupcu alebo zástupkyne z radov akademickej obce a nezávislých odborných inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou rasizmu a extrémizmu do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu,...

Informačné kancelárie pre obete trestných činov zaznamenali v lete nárast počtu klientov
10. 09. 2020

Ministerstvo vnútra zaznamenalo v lete zvýšený nárast počtu občanov, ktorí vyhľadávali pomoc v informačných kanceláriách pre obete trestných činov. Dialo sa tak v čase po uvoľnení karanténnych obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19. Najviac klientov vyhľadalo informačnú kanceláriu v Bratislave...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »