Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Základné informácie

Protikorupčným koordinátorom Ministerstva vnútra SR bol 15. februára 2019 menovaný Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

Protikorupčný koordinátor:

  • zabezpečuje implementáciu protikorupčnej politiky Ministerstva vnútra SR v súlade s protikorupčnou politikou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a protikorupčným programom Ministerstva vnútra SR;
  • koordinuje identifikáciu korupčných rizík a nastavuje opatrenia na ich odstránenie;
  • iniciuje a podporuje presadzovanie protikorupčných opatrení na riešenie identifikovaných korupčných rizík;
  • pripravuje rezortný protikorupčný program;
  • vypracúva katalóg korupčných rizík;
  • aktívne pôsobí na  vytváranie protikorupčného prostredia.

Cieľom je zmeniť formálny prístup k odstraňovaniu korupčných rizík na aktívny, ktorý reaguje na meniace sa formy korupčného správania a vytvára efektívne a účinné riešenia ako zmenšovať priestor pre korupciu.

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

Denisa Saková
DENISA SAKOVÁ je ministerkou vnútra od 26. apríla 2018.

» viac informácií 

Fotogalérie