Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Účtovníctvo

Problematiku účtovníctva  a správy majetku štátu v rámci rozpočtovej organizácie ministestva vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje odbor účtovníctva sekcie ekonomiky MV SR. Organizačne sa člení na:

1/ Oddelenie metodiky účtovníctva a výkazníctva,
2/ Oddelenie ekonomických informačných systémov,
3/ Oddelenie účtovníctva a štátna pokladnica,
4/ Oddelenie správy majetku,
5/ Oddelenie hotovostného platobného styku,
6/ Oddelenie správy pokút so sídlom v Trnave.

 

Správa pokút Trnava – informácie o pokutách - úhradách, nedoplatkoch, preplatkoch

Kontakty

Telefón +421 9611 05573

Telefón +421 9611 05574

Telefón +421 9611 05575

Telefón +421 9611 05580

Telefón +421 9611 05582

Telefón +421 9611 05584

Telefón +421 9611 05585

Telefón +421 9611 05586

Telefón +421 9611 05588

Telefón +421 9611 05591

Telefón +421 9611 05592

Telefón +421 9611 05595

Telefón +421 9611 05596

Telefón +421 9611 05598

Telefón +421 9611 05572

Pokuty - objektívna zodpovednosť

Telefón +421 9611 05578

 

Správa pokút Trnava – informácie o splátkových kalendároch, odkladoch platenia, odpustení dlhu

Kontakt

Telefón +421 9611 05590

Kontakt

Telefón +421 9611 05576

 

Centrálna evidencia faktúr - informácie o evidencii a úhradách faktúr

Kontakt

Telefón +421 9610 54121, +421 9610 54012
Fax +421 9610 59034

 

Konsolidácia a odsúhlasovanie vzájomných vzťahov

Kontakt

Telefón +421 96130 5439

Kontakt

Telefón +421 96130 5429

 

Zúčtovanie dotácií

Kontakt

Telefón +421 9610 54082