Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výzva č. I PPZ 2018: Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (164,6 kB) rtf
Výzva č. II PPZ 2018: Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku IZS (162,6 kB) rtf
Výzva č. III ŠCP 2018: Zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky (190,0 kB) rtf
Výzva č. III ŠCP 2018 kritéria (157,1 kB) rtf
Výzva č. III ŠCP 2018 štatistická tabuľka (164,8 kB) xml
Výzva č. IV. SKR 2018: Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany (161,9 kB) rtf
Výzva č. V. SKR 2018: Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému (160,3 kB) rtf
Výzva č. VI PHaZZ 2018: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc (199,8 kB) rtf
Výzva č. VII KMV 2018: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite (168,0 kB) rtf