Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Etický kódex štátneho zamestnanca (197,8 kB) pdf
Kontrakt č. 1 uzatvorený medzi MV SR a Centrom účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2020 (2,8 MB) pdf
Kontrakt č. 1 uzatvorený medzi MV SR a Centrom účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2019 (2,1 MB) pdf
Kontrakt č. 1 uzatvorený medzi MV SR a Centrom účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2018 (3,2 MB) pdf
Nariadenie služobného úradu MV SR o podrobnostiach výberového konania alebo výberu pri obsadzovaní voľného štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade MV SR (1,3 MB) pdf
Kontrakt č. 1 uzatvorený medzi MV SR a Centrom účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2017 (578,2 kB) pdf
Kontrakt č. 2 uzatvorený medzi MV SR a Centrom účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2016 (3,3 MB) pdf
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 1 v roku 2016 (221,9 kB) pdf
Kontrakt uzatvorený medzi MV SR a Centrom účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2016 (639,0 kB) pdf
Kontrakt č. 2 uzatvorený medzi MV SR a Centrom účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2015 (4,5 MB) pdf
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 2 v roku 2015 (421,3 kB) pdf
Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 2 v roku 2015 (526,9 kB) pdf
Kontrakt uzatvorený medzi MV SR a Centrom účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2015 (505,4 kB) pdf
Kontrakt uzatvorený medzi MV SR a Centrom účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2014 (490,2 kB) pdf
Kontrakt č. 2 uzatvorený medzi MV SR a Centrom účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2014 (1,2 MB) pdf
Kontrakt č. 4 uzatvorený medzi MV SR a Centrom účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2014 (2,1 MB) pdf
Kontrakt č. 5 uzatvorený medzi MV SR a Centrom účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2014 (2,1 MB) (924,3 kB) pdf
Kontrakt medzi MVSR a Centrom účelových zariadení-IVS-Bratislava na rok 2013 (499,2 kB) pdf
Kontrakt medzi MV SR a Inštitútom pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2012 (1,7 MB) pdf