Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 

Zloženie pracovnej skupiny

Halcin Jozef, odbor prevencie kriminality KMV SR - protikorupčný koordinátor

Pracovná skupina na zabezpečenie plnenia úloh protikorupčného programu

Antalík Bystrík, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Čerňanská Viera, Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu MV SR

Fabiánová Marta, Projektová kancelária MV SR

Gašparovičová Jana, sekcia európskych programov

Ťažárová Petronela, sekcia európskych programov

Horváthová Tamara, sekcia verejnej správy

Kudláček Jaromír, organizačný odbor KMV SR

Zavacký Dušan, sekretariát splnomocnenca vlády SR pre implementáciu schengenského acquis

Šteruský Ivan, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Ďuračka Andrej, sekcia krízového riadenia

Jančovičová Silvia, Prezídium Hasičského a záchranného zboru MV SR

Kúdela Vladimír, Prezídium Policajného zboru

Kotulič Vladimír, Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií

Briška Rudolf, Úrad inšpekčnej služby

Pavlovová Monika, Migračný úrad

Bartko Milan, Úrad ekumenickej pastoračnej služby

Šišulák Stanislav, Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Tesárová Patrícia, Centrum podpory MV SR

Gloneková Andrea, sekcia ekonomiky

Hamarová Barbora, sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR

Krajčíková Ingrid, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR

Liptáková Gabriela, sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR

Marko Michal, sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR

Raučina Martin, odbor verejného obstarávania

Nagyová Andrea, útvar vnútorného auditu

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Roman Mikulec
ROMAN MIKULEC je ministrom vnútra od 21. marca 2020.

» viac informácií 

Fotogalérie