Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Zloženie pracovnej skupiny

protikorupčný koordinátor MV SR – Jozef Halcin, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

Pracovná skupina na zabezpečenie plnenia úloh protikorupčného programu MV SR

Branislav Diďák, kancelária štátneho tajomníka MV SR

Bystrík Antalík, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Viera Čerňanská, Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu MV SR

Jana Gašparovičová, sekcia európskych programov, MV SR

Petronela Ťažárová, sekcia európskych programov, MV SR

Tamara Horváthová, sekcia verejnej správy, MV SR

Ivan Šteruský, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Andrej Ďuračka, sekcia krízového riadenia, MV SR

Silvia Jančovičová, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, MV SR

Ján Hazucha, Prezídium Policajného zboru

Vladimír Kotulič, Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, MV SR

Lívia Cirmanová, Úrad inšpekčnej služby

Monika Pavlovová, Migračný úrad, MV SR

Milan Bartko, Úrad ekumenickej pastoračnej služby, MV SR

Stanislav Šišulák, Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Patrícia Tesárová, Centrum podpory, MV SR

Ingrid Krajčíková, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, MV SR

Gabriela Liptáková, sekcia personálnych a sociálnych činností, MV SR

Martin Raučina, odbor verejného obstarávania, MV SR

Andrea Nagyová, útvar vnútorného auditu, MV SR

Veronika Szabová, sekcia ekonomiky, MV SR

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Roman Mikulec
ROMAN MIKULEC je ministrom vnútra od 21. marca 2020.

» viac informácií 

Fotogalérie