Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2020, piatok
 

Odbor prevencie kriminality

Odbor prevencie kriminality plní funkciu ústredného orgánu štátnej správy v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti pri tvorbe a realizácii stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Plní funkciu sekretariátov Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a Expertnej skupiny na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Odbor prevencie kriminality zabezpečuje úlohy vyplývajúce z medzinárodných dohôd a záväzkov, z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike, Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi a ďalších uznesení vlády Slovenskej republiky prostredníctvom:

  • sekretariátu Rady vlády Slovenskej republiky
  • oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality