Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2018, Pondelok
 

Aktivity

Spoločné špecifické podmienky pre účastníkov na pútiach:


príslušníci PZ, HaZZ, FS - povinná rovnošata (v prípade Lúrd a Vatikánu);
všetci povinné individuálne poistenie cestovných a liečebných nákladov na cestu a pobyt;
platný cestovný pas, alebo OP;

finančné zabezpečenie: individuálne vreckové;