Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Prieskum trhu


:


Výzva na predloženie nezáväznej ponuky pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky "Servis optických prístrojov"
22. 06. 2020

Výzva na predloženie nezáväznej ponuky pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky "Servis prístrojov a zariadení na odsávanie dymu"
22. 06. 2020

Požiadavka na predloženie nezáväznej cenovej ponuky pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky "Publicita projektov KEU PZ"
19. 06. 2020

Výpočtová technika a audiovizuálne vybavenie učebne a softvér na evidenciu objektov alebo predmetov
03. 06. 2020

Ministerstvo vnútra SR aktualizuje výzvu na súťaž „Datacentrum MV SR“
30. 07. 2018

Ministerstvo vnútra SR aktualizuje výzvu na súťaž „DATACENTRUM MV SR" a posúva termín na predkladanie ponúk z dôvodu technickej a formálnej náročnosti ich prípravy.  Detailné informácie k aktualizovanej výzve na súťaž „DATACENTRUM MV SR“ nájdete v priložených dokumentoch...

Ministerstvo vnútra hľadá nehnuteľnosť pre účely dátového centra
11. 06. 2018

MV SR vyhlasuje výzvu na súťaž „DATACENTRUM MV SR"  na kúpu nehnuteľnosti pre účely dátového centra vrátane nadobudnutia vlastníckeho práva k jej  stavebno-technicko-technologickým súčastiam v súlade so zákonom č. 40/1964 /Občiansky zákonník/ a zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve...

nakup datavideoprejektorov
10. 10. 2018

vyzva

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]