Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2019, Sobota
 

Pracoviská ministerstva vnútra budú niekoľko dní fungovať v obmedzenom režime pri elektronickom výkone verejnej moci

26. 10. 2018

Z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

 

V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme. 

Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

Elektronické schránky orgánov verejnej moci MV SR budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy