Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. november 2019, štvrtok
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Od roku 2008 Slovensko uplatňuje v azylovom práve procedurálnu smernicu EÚ
12. 05. 2008

Po 1. januári 2008 sa novelou zákona o azyle do právneho poriadku SR transponovala smernica Rady o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca /tzv. procedurálna smernica/. Transpozíciou tejto smernice sa skončila prvá etapa budovania...