Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2020, sobota
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Tlak nelegálnych migrantov na vonkajšiu hranicu klesá
19. 05. 2010

Od vstupu Slovenska do EÚ počet cudzincov žiadajúcich o poskytnutie ochrany v zmysle medzinárodných dohovorov klesá, rovnako ako aj tlak nelegálnych migrantov na vonkajšiu hranicu. Vyplýva to zo Správy o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Koncepcie migračnej politiky za rok 2009, ktorú schválila...

Od budúceho roka sa zmenia niektoré pravidlá pre cudzincov
01. 12. 2009

Od 1. januára 2010 dôjde k zmenám v udeľovaní pobytov a tiež v oblasti vyhosťovania a zaisťovania cudzincov. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú parlament schválil 1. decembra. Novela takisto reaguje na problémy, ktoré sa vyskytli pri aplikácii tohto zákona a preberá nové právne...

Slovensko na pol roka prijalo z Iraku palestínskych utečencov
26. 08. 2009

V stredu  26. augusta 2009  krátko pred šiestou hodinou  ráno pristálo na košickom letisku lietadlo s palestínskymi utečencami, ktorým Slovensko poskytne ochranu.  Utečenci boli pôvodne umiestnení v utečeneckom tábore Al Waleed v Iraku na hraniciach so Sýrskou arabskou...

Od decembra môžu žiadatelia o azyl využívať možnosť bezplatnej právnej pomoci
24. 10. 2008

Cieľom  novely zákona o azyle účinnej od 1. decembra 2008 je ďalšia harmonizácia nášho azylového práva s azylovým právom Európskej únie. Článok 15 smernice Rady EÚ 2005/85/ES /tzv. procedurálna smernica, /174,7 kB/, ktorú do nášho azylového zákona transponujeme, ukladá členským...

Najvýraznejším úspechom MV SR v oblasti migračnej politiky je vstup SR do Schengenu
13. 06. 2008

Vláda dňa 11. júna 2008 schválila Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie migračnej politiky za rok 2007. Správa je v poradí už druhým materiálom rozoberajúcim stav plnenia úloh od prijatia Koncepcie migračnej politiky SR v roku 2005. Materiál spracoval Migračný úrad MV SR na základe...

Od roku 2008 Slovensko uplatňuje v azylovom práve procedurálnu smernicu EÚ
12. 05. 2008

Po 1. januári 2008 sa novelou zákona o azyle do právneho poriadku SR transponovala smernica Rady o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca /tzv. procedurálna smernica/. Transpozíciou tejto smernice sa skončila prvá etapa budovania...

Migračný úrad na podujatí Profesia Days 2017 podporil zamestnávanie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou
08. 03. 2017

Migračný úrad už dlhodobo podporuje integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, aj pokiaľ ide o ich zamestnávanie prostredníctvom priameho kontaktu so zamestnávateľmi, pretože títo ľudia majú častokrát problém  vôbec sa dostať  k dostupným pracovným možnostiam. Za...

USA: Slovensko úspešne bojuje proti obchodovaniu s ľuďmi
04. 09. 2012

Vláda USA vyzdvihla úsilie Slovenska v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Hodnotiacu správu americkej administratívy predstavili 4. septembra 2012 na ministerstve vnútra zástupca vedúceho misie americkej ambasády v SR Norman Thatcher Scharpf a minister vnútra Robert Kaliňák. Slovenská republika...

«  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14