Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Živnostenské podnikanie

Sídlo výkonu práce

Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
Telefón 031 788 6143
Fax 031 780 2506

Vedúci odboru

Mgr. Slavomíra KUKANOVÁ

Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 788 6127, 0905 237 424
 

Dôležité oznamy, dokumenty týkajúce sa odboru ŽP nájdete na stránke http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie