Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. apríl 2020, utorok
 

Akčný plán

ROKOVANIA Výboru pre rozvoj okresu Levoča 

10.03.2020

Zápisnica z per rollam hlasovania č. 1/2020 (PDF, 130 kB)

Zápisnica č. 1/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)

Prezenčná listina (PDF, 518 kB)

20.11.2019

Zápisnica č. 6/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 633 kB)

Prezenčná listina (PDF, 427 kB)

Uznesenie Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 547 kB)

18.09.2019

Zápisnica č. 5/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)  

Prezenčná listina (PDF, 341 kB)

02.08.2019

Zápisnica č. 4/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)  

Prezenčná listina (PDF, 354 kB)

27.05.2019

Zápisnica č. 3/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 1 MB) 

Prezenčná listina (PDF, 317 kB)

24.04.2019

Zápisnica č. 2/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)

24.01.2019

Zápisnica č. 1/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 2 MB)

Prezenčná listina (PDF, 394 kB)

22.11.2018 

Zápisnica č.  2/2018 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 1 MB)

10.10.2018

Zápisnica č. 1/2018 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 825 kB)

Prezenčná listina (PDF, 314 kB)

 

VÝZVY

Výzva č. 02/OÚ-LE/2020

     - Register doručených žiadostí k Výzve 02/OÚ-LE/2020 (aktualizované dňa 16.03.2020) (PDF, 85 kB)

     - Register doručených žiadostí k Výzve 02/OÚ-LE/2020 (aktualizované dňa 16.02.2020) (PDF, 214 kB) 

     - Výzva č. 02/OÚ-LE/2020 na predkladanie projektov z regionálneho príspevku (zverejnené 15.01.2020) (PDF, 576 kB)

Výzva č. 01/OÚ-LE/2019

     - Výzva č. 01/OÚ-LE/2019 na predkladanie projektov z regionálneho príspevku (PDF, 434 kB)

     - Register doručených žiadostí k Výzve 01/OÚ-LE/2019 (zverejnené 20.09.2019) (PDF, 228 kB)

     - Návrh ročných priorít AP rozvoja okresu Levoča na rok 2020 (zverejnené 21.11.2019) (PDF, 233 kB)

 

FORMULÁRE

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (PDF, 359 kB)

 

AKTUALITY