Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Akčný plán

Register doručených žiadostí k Výzve 01/OU-LE/2019 (PDF, 228 kB)

Výzva na predkladanie projektov z regionálneho príspevku (PDF, 434 kB)

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil dňa 02.05.2019 "výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja". Termín na podanie žiadostí je do 30.06.2019.

Viac informácii je dostupných na webovom sídle Úradu podpredsedu vlády SR: https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/05/V%C3%BDzva-2019-RR-FINAL.pdf

 

Zápisnica č. 5/2019 zo dňa 18.9.2019 (PDF, 2 MB)   Prezenčná listina zo dňa 18.9.2019 (PDF, 341 kB)

Zápisnica č. 4/2019 zo dňa 2.8.2019 (PDF, 2 MB)   Prezenčná listina zo dňa 2.8.2019 (PDF, 354 kB)

Zápisnica č. 3/2019 zo dňa 27.5.2019 (PDF, 1 MB)     Prezenčná listina zo dňa 27.5.2019 (PDF, 317 kB)

Zápisnica č. 2/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča zo dňa 24.04.2019 (PDF, 2 MB)

Zápisnica č. 1/2019 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča zo dňa 24.01.2019 (PDF, 2 MB)

Prezenčná listina z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča  (PDF, 394 kB)

 

Akčný plán rozvoja okresu Levoča (PDF, 941 kB)

Zápisnica č. 2/2018 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča zo dňa 22.11.2018 (PDF, 1 MB)

Zápisnica č. 1/2018 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča zo dňa 10.10.2018 (PDF, 825 kB)

Prezenčná listina z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 314 kB)

Dňa 10.10.2018 o 11:00 hod.  sa uskutoční verejné prerokovanie návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Levoča. Miesto konania: Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, veľká zasadačka Mestského úradu Levoča, 2. poschodie.

V súvislosti s prípravou Akčného plánu rozvoja okresu Levoča navštívil dňa 27.09.2018 Levoču splnomocnenec vlády pre rómske komunity p. Ábel Rávasz a poslanec NR SR p. Štefan Vavrek. 

Pracovné stretnutie k Akčnému plánu rozvoja okresu Levoča

Dňa 19. júla 2018 sa na Okresnom úrade Levoča uskutočnilo pracovné stretnutie zamerané na analýzu kľúčových problémov v oblasti školstva.

Zoznam členov výborov pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 107 kB)

Štatút výboru pre rozvoj okresu Levoča (PDF, 250 kB)

Zákon 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 216 kB)

Zákon 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja (PDF, 239 kB)

Projektové zámery je možné  doručiť písomne na Okresný úrad Levoča alebo elektronicky na e-mail prednosta.le@minv.sk