Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Alena Hanusková

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 c1

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Ing. Alena Hanusková, s(2 5 4 4) = Hanusková, g(2 5 4 42) = Alena

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 81 29 89 85 74 90 6c d3 26 a9 96 33 6d 8b da d3 3d b4 31 4d 85 83 6b 11 ac 2c c8 d0 6d 9c 2e be 85 53 26 a8 69 42 00 44 f9 88 e9 97 6b f4 3d e7 e3 4d 6d 16 74 f0 e3 73 f2 98 88 38 94 64 d8 69 ec 29 15 73 5c d0 54 47 f7 66 a8 ae cb a9 b9 0a 04 e2 55 1b ab 38 0c 8c 5a 62 7a 36 e9 1e 4c c1 29 c2 bd a8 29 ae 2e 88 3b 38 d0 ea 71 8d 4b 27 56 94 dd 42 fa b1 ec 6f ac 9d 85 2c 18 45 d4 8b 34 97 38 89 c4 6f 59 4b 7d 00 fe cc 60 49 d2 27 10 b5 47 75 ff 4c f1 b7 65 5a 50 19 f0 17 59 c8 1f 2e 5b aa 71 c4 80 8d d2 cc d7 2e b5 53 c9 81 1a 2e ca dd 2b ad 4a 00 9f 46 f2 9a c8 18 bf 3d be c2 90 71 de db 96 87 ad f8 6c d4 42 07 e7 bb c6 7f 50 d9 48 e5 57 9f dc 9b 3a 21 2f 27 77 5c ad a7 f2 17 90 7f 32 0f c9 f3 8a 2b 91 6b 8d f9 33 ef 4b 9d aa 57 f0 38 85 44 25 a2 3f cf 1f c1 02 03 01 00 01

Odtlačok:

94 64 CC 08 B9 55 52 CB 1A CB 8A 5A FA DC B3 41 A0 A0 85 0F

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 06:34:03 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 06:34:03 UTC

Poznámka:

Ing. Alena Hanusková, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;