Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2020, pondelok
 

Andrea Moravčíková

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 e2

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Mgr. Andrea Moravčíková, s(2 5 4 4) = Moravčíková, g(2 5 4 42) = Andrea

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 eb ec eb f1 a2 bc 33 1f ae de 4f ed dd 8a 97 7d 91 14 fe c5 98 08 14 c3 4a 07 ca 71 a6 4c 5c 04 f5 0f 5e 3f 02 b3 42 28 bd 3d 87 70 96 b5 9e 87 d0 33 25 bb d0 be 00 24 d1 71 a1 8b 26 1c 1d 37 a9 4d ed 0d 72 d1 d2 3f 8d a3 0e e5 69 b1 c1 39 52 36 f8 a9 b9 d9 79 1d 82 55 29 83 0a 77 f3 10 41 74 0e f9 7c db 2d 83 60 8f b1 90 e5 34 4d 4f d0 98 5d 5e 2f 7f 49 ad 78 be 85 32 4f 80 c9 d8 b1 8b b7 33 2e f0 cd 24 e7 26 89 8f e3 db bb 8e 38 3b 92 df 17 4c fd 89 0a fa 31 72 02 df 7d 1f e7 31 42 83 37 14 52 00 ed d5 73 d8 ef f8 e7 6a e7 d4 44 f5 86 b2 bc 6f 28 d7 30 29 47 ba e5 8d 9c 59 5e 3a 6b 2b e5 e9 34 d2 94 2d ac d4 00 77 2e 44 b2 46 d4 78 ce 1d 38 5c c5 6c e3 14 2c db 2b d8 68 3f f7 18 6e aa 52 11 41 d8 48 df 50 a5 50 96 65 53 fc 0f 18 b1 9c cc e0 1e f2 97 02 11 02 03 01 00 01

Odtlačok:

2A 0F 62 AF 64 5C 82 BA 7A 09 B7 BF 35 3C 5F 20 20 06 12 91

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 11:59:13 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 11:59:13 UTC

Poznámka:

Mgr. Andrea Moravčíková, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;