Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2020, streda
 

Anna Kostrejová

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

   

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 c9

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Ing. Anna Kostrejová, s(2 5 4 4) = Kostrejová, g(2 5 4 42) = Anna

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 81 c1 50 2e f9 73 16 35 94 f3 64 3e 84 5a d0 00 5f 0b 5c 9b 9e cb 4d 23 67 20 fc 81 07 58 13 98 ee f9 d8 67 fb 32 ad e2 99 13 ef d8 09 e9 01 c8 d0 7d df e8 23 42 b4 66 bf c7 2e 90 a6 05 28 71 52 3b 6f b5 28 b8 78 bb c7 1b 78 2a 46 12 38 b5 bd 92 f2 a3 48 c1 61 cf d2 cb b2 ef 3c c5 ef 29 4a 68 ba 93 96 bf 4c 7d 02 8a 17 80 c0 83 5f c5 35 aa d8 b0 72 02 f8 ec aa 13 f3 7c 39 f2 70 66 1a b6 d8 2b 0f 2c d2 af 8f de 49 9b 0a cb 33 42 8f 62 d7 2f e2 60 38 3d 1f 62 ed c4 be 40 9b 47 e9 79 04 d6 61 66 1e 34 4b 68 48 f8 02 c4 83 4c 50 47 0b 55 93 b1 53 ce cc 63 d2 bc 42 a3 e9 64 84 44 b0 a3 45 61 6c 6b f0 9f dc bb f4 bc e2 57 2a 68 78 dd 34 9c 7a f9 18 25 e3 93 67 38 ab f5 af 78 56 1e ef 66 5b 4b 1b 4d 1a cb 16 4e 8a bf eb 17 ad 6a f5 79 08 b8 da 44 82 53 60 9d 0d c5 02 03 01 00 01

Odtlačok:

30 A4 18 57 45 0E EC BD 05 FF 70 18 A4 7F 84 30 5F B8 66 90

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 08:03:45 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 08:03:45 UTC

Poznámka:

Ing. Anna Kostrejová, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení;

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- úradný záznam o zmene údajov uvedených v živnostenskom oprávnení;

- úradný záznam o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;

- rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia;

- rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku;

- rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu neodstránenia nedostatkov podania;

- návrh na zápis do obchodného registra;

- žiadosť o udelenie oprávnenia podľa osobitných predpisov.