Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2020, sobota
 

Bankovichová Zuzana

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ


Sériové číslo:

00 a8 29 15


Algoritmus:

sha256RSA


Subjekt:

SERIALNUMBER = PNOSK-xxxxxxxxxx
SERIALNUMBER = NTRSK-MANDANT 00151866
SERIALNUMBER = NTRSK-00151866
SERIALNUMBER = IDCSK-EJ694873
SERIALNUMBER = ICA - 10341514
SN = Bankovichová
G = Zuzana
O = Okresný úrad Bratislava
O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CN = Zuzana Bankovichová OPRÁVNENIE 1 JKM
C = SK


Verejný kľúč:

 


30 82 01 0a 02 82 01 01 00 95 be 03 9f 8b 8f b2 13 ca 9d e8 de 77 3e 62 b1 77 93 7f 67 92 ce 50 22 ae 3a 53 26 7a c6 75 2c 3e 30 29 a1 59 eb e5 67 de 41 c6 7c 08 28 bc f2 07 6e 1d 83 f0 a2 81 f3 be 9d 48 b9 c6 09 4f 65 f5 33 b6 c7 8a bb 1f 00 47 ea be 49 81 e8 63 7f 6d ab e1 35 1d 92 2f 95 1f 8b 84 bb ac 21 2b 5a 91 d8 0b 91 34 26 cf 05 cd 82 c3 9f aa f2 ca 15 74 4f 2a 81 af 58 0a 36 83 f5 53 14 11 fa 56 43 20 47 82 77 ba b6 3d 57 b4 60 48 84 d1 fb b0 70 c3 d5 05 f9 40 11 02 74 8c cb 23 38 d0 f0 8e 93 c3 80 15 64 d1 af 01 6a 07 62 90 2b 76 40 f6 f6 7e 9e 39 9c 52 f0 33 bd 52 b8 0c 14 1f 8f ec 3b d2 b6 c4 f5 a8 3d 9a 54 5d 16 cb ac 6b 58 e7 f3 15 0f 53 f1 f8 79 c1 97 56 92 28 8a 90 35 75 c0 bd 30 7e 81 13 f2 e8 13 b6 81 b8 72 32 df 80 c9 2c 7d 5a 16 30 c3 0f d5 9c 72 ca 1a f3 d9 4a 65 02 03 01 00 01


Odtlačok:

fc 6d ea f4 13 a4 87 06 7a 21 58 e2 73 d1 6d a7 6b 23 ee 2b


Podpisový algoritmus:

sha256


Dátum platnosti od:

13. apríla 2015 8:30:37


Dátum platnosti do:

12. apríla 2016 8:30:37


Poznámka:

Mgr. Zuzana Bankovichová, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

 

 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení;
 • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;
 • potvrdenie o ukončení podnikania;
 • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;
 • úradný záznam o zmene údajov uvedených v živnostenskom oprávnení;
 • úradný záznam o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri;
 • výpis zo živnostenského registra;
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;
 • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;
 • potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané;
 • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;
 • rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia;
 • rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku;
 • rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu neodstránenia nedostatkov podania;
 • návrh na zápis do obchodného registra;
 • žiadosť o udelenie oprávnenia podľa osobitných predpisov.