Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

BEZPEČNOSTNÁ RADA OKRESU KOŠICE

P.č.   Funkcia v BR   Titul, meno a priezvisko   funkcia, pracovisko
  1.  predseda  Ing. Jozef LAZÁR, LL.M  prednosta OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
  2.  člen  plk. Ing. Oto MOLNÁR  riaditeľ OR PZ v Košiciach,
 Rampová 7, 040 81  Košice
  3.  člen  pplk. Ing. Tomáš BERZÉTEI  riaditeľ OR HaZZ v Košiciach,
 Požiarnická 4, 040 01  Košice
  4.  člen  mjr. Ing. Jozef HORVÁTH   zástupca veliteľa, tankový prápor Trebišov,
 Ul. kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov

Spoločný SEKRETARIÁT pre BRK Košice, BRO Košice a KŠ OÚ Košice

P.č.   Funkcia  Titul, meno a priezvisko   funkcia, pracovisko
  1.  vedúci
 sekretariátu 
 PhDr. Henrieta MICHALČOVÁ   štátny radca, vedúca oddelenia COaKP odboru KR OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
  2.  člen  MVDr. Ingrid JURUŠOVÁ  hlavný radca oddelenia COaKP odboru KR OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
  3.  člen  Ing. Ivan UHLIARIK  hlavný radca oddelenia COaKP odboru KR OÚ Košice, 
 Komenského 52, 041 26  Košice
  4.  člen  Ing. Katarína MIKITOVÁ  odborný radca oddelenia COaKP odboru KR OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice

  5.

 člen

 Bc. Iveta MISÁKOVÁ

 samostatný radca oddelenia COaKP odboru KR OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice

Posledná úprava: 11. 2. 2020, 15:15, Ing. Ivan UHLIARIK