Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. august 2020, streda
 

Bobálová Júlia

Okresný úrad Bratislava - KEP

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ


Sériové číslo:

00 a8 29 2d


Algoritmus:

sha256RSA


Subjekt:

SERIALNUMBER = PNOSK-xxxxxxxxxx
SERIALNUMBER = NTRSK-MANDANT 00151866
SERIALNUMBER = NTRSK-00151866
SERIALNUMBER = IDCSK-EA096525
SERIALNUMBER = ICA - 10341522
SN = Bobálová
G = Júlia
O = Okresný úrad Bratislava
O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CN = Júlia Bobálová OPRÁVNENIE 1 JKM
C = SK


Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 91 77 e9 1c f0 dc 73 b1 f0 c9 63 5a 37 77 e0 3c 1d e7 a6 3d aa 2e e6 17 f7 1d 16 56 47 3a 50 79 7a 01 9d 05 e9 5d 58 a7 23 c1 26 cf 28 a9 5f f6 32 f0 97 f5 d7 9d 65 1a f5 7e e2 20 77 5a 70 18 20 98 97 fe 70 4c 1e 41 59 1c d3 71 46 15 9f fc 41 4f 51 a7 ac 6c 97 f5 79 7f 80 89 32 e2 65 0e c9 e0 59 aa 9a f1 60 32 7a 20 92 fa 31 f7 f6 20 a4 7f d5 36 9b 52 b2 ff 92 b5 b9 87 f0 b0 18 e9 0f 20 d7 e3 2a 6f 11 cb 62 6c 4d 55 e6 8c c1 82 ab 34 4e fb 0a 74 8c 87 80 36 ae 14 79 b3 71 62 4e a4 d2 4a a8 ab 56 82 90 34 b9 0f dd 9c 5b 33 4c 02 fb 21 e8 88 93 fc e1 5c d3 2e 62 7b da 19 d7 6a b4 08 e0 70 06 41 b4 1e c0 08 aa 89 f2 56 fa f4 65 a4 5d c8 4a 6f 04 3d 13 23 fd 59 1a f9 71 18 f3 f8 2d 65 e5 09 cb cf ca 55 7b e6 c9 9e d3 e7 bf 29 97 f5 b9 5a 3f 20 71 11 a3 c5 24 7d 02 03 01 00 01


Odtlačok:

d9 c8 29 47 63 eb 02 72 68 ba 7b 67 47 8a 3f 08 2b 00 c3 44


Podpisový algoritmus:

sha256


Dátum platnosti od:

‎13. ‎apríla ‎2015 9:01:41


Dátum platnosti do:

‎12. ‎apríla ‎2016 9:01:41


Poznámka:

Bc. Júlia Bobálová, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

 

  • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;
  • potvrdenie o ukončení podnikania;
  • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;
  • výpis zo živnostenského registra;
  • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;
  • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;
  • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;