Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Poplatky za školné za odbornú prípravu ubytovanie a stravné pre pracovníkov mimo HaZZ MV SR

 Poplatky  

Identifikačné údaje školy

Európska asociácia hasičských škôl

Pomáhame životnému prostrediu

Dňom 01. 05. 2019 na základe finančného prepočtu nákladov sa výška školného pre účastníkov vzdelávacích akcií upravuje takto:

Trvanie vzdelávacej akcie

Poplatok za 1 deň/osoba v €

 1 deň

 20 €

 2 – 25 dní

 15 €

 26 a viac dní

 11 €

 Za odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany je stanovené školné:

Odborná príprava

Poplatok za osobu v €

Základná príprava technik PO

 225 €

Základná príprava špecialista PO

 350 €

Aktualizačná odborná príprava technik PO

 80 €

Aktualizačná odborná príprava špecialista PO

 120 €

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nie je platcom DPH.

Ubytovanie a stravovanie účastníkov vzdelávacích akcií zabezpečuje Centrum podpory v Žiline.

Zamestnancom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa poskytuje školné bezplatne.