Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Daša Pašková

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 dc

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Mgr. Daša Pašková, s(2 5 4 4) = Pašková, g(2 5 4 42) = Daša

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 83 d7 1d ab 40 cb 5d c6 a8 7d cb cc 79 71 d1 d0 3d cd 74 ec d2 2b f1 ae 8f ba 53 4a 67 05 2c f3 d3 9e 2f a2 87 01 da 32 9e b9 81 ea f6 d6 95 8b 38 f4 9f ae 03 ae 9c e4 1f d7 ed 94 fd 1d e7 7f a9 0d 86 4f c7 eb 93 6c 9a c4 34 e2 b7 ef 04 8d 67 33 b5 2b c9 83 5f 78 a8 1b 71 c3 89 02 59 07 3a 0e 77 f4 f7 04 91 57 26 76 8d 30 17 9a 0e 1d 49 44 84 35 b1 36 6c f2 9e 0a 9f 83 f7 00 f9 c3 da 54 7a 29 8a 56 d6 c5 91 66 bb 8e 07 b8 6e 73 38 dc 8c f0 97 8d e2 85 5f 33 80 53 5f ab 52 24 8c 51 04 3a a1 29 f4 ba 35 94 79 d0 3b 99 f3 3a 79 4b 59 d6 d4 34 28 79 ec cc ff c1 a7 a7 90 46 0d ac ba ee 39 a2 1e 6d 80 ac 4d 5b 30 12 ef a3 a3 2a cf 4a bc b0 df 9e 89 6c b3 61 0c 8f a0 47 6a 0a d8 46 91 3f 7e f1 07 3e e2 0d 50 05 e9 d8 4a a1 5e 71 03 c9 b9 3a cb f5 99 61 a1 d6 00 5f 02 03 01 00 01

Odtlačok:

F7 D8 5C 05 BD AC 76 44 52 49 6A 5D CD 3F 23 70 39 D3 44 7F

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 11:16:03 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 11:16:03 UTC

Poznámka:

Mgr. Daša Pašková, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;