Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Informovanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA/TIA

Zverejnenie linku na informačný systém, v ktorom sú informácie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Podľa zákona  314/2014 zo 14. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony § 24 ods. 1) Okresný úrad informuje bezodkladne verejnosť prostredníctvom:

http://enviroportal.sk/sk/eia - informačného systému rezortu MŽP SR (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA).