Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2020, utorok
 

Eva Kállayová

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 c3

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Ing. Eva Kállayová, s(2 5 4 4) = Kállayová, g(2 5 4 42) = Eva

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 85 35 b0 70 6d 2d a5 64 a4 08 85 5f b6 2b 34 82 3f 57 e1 bb c9 8a 33 d8 08 e2 27 bc 5c d5 d2 46 5d 57 69 48 a3 89 26 5e 93 97 79 af 2b 29 c6 29 73 52 78 eb dc fe 19 d0 c3 22 fc 65 f3 09 94 f7 29 78 ae a2 3f 0f a4 8d d3 6c c6 59 4c b0 ae ba dc 66 5d 2c af 43 d8 28 91 8b 78 a3 f0 6d 00 b4 96 bd 25 cd f9 ff f6 af e6 cf f1 d6 4d 45 35 a5 ea 4c cf 91 46 17 da d0 eb 39 2d ef bb 02 3e a8 95 c0 5d 77 38 6c 02 f2 ec ad d6 12 05 c3 ae 0b db f5 0a e7 0b 60 f9 0b 60 0b 30 45 37 93 b7 70 9f 43 ea 1d f8 05 d9 0f 27 24 79 de ea 3f 11 43 37 e4 1c fa e7 97 79 68 47 78 f1 f2 1d 11 10 4e f8 00 5d 99 c8 8d 16 73 4c 8b a3 20 b7 0c 83 b4 aa 3b 78 91 16 ff 9f d4 58 91 5a 05 45 07 cb 86 79 d7 ab c5 41 d5 0b 8c 33 5c ca 20 07 d2 28 47 56 0a b7 92 8a 08 c3 4e e4 70 b8 89 43 a9 53 3f 02 03 01 00 01

Odtlačok:

2F 25 48 67 05 61 EF 95 53 14 2E 1B 22 5E DA 84 B5 1E 5B D6

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 07:05:37 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 07:05:37 UTC

Poznámka:

Ing. Eva Kállayová vedúca odboru živnostenského podnikania môže svojím ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení;

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- úradný záznam o zmene údajov uvedených v živnostenskom oprávnení;

- úradný záznam o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;

- rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia;

- rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku;

- rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu neodstránenia nedostatkov podania;