Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Hanúsková Alena

Okresný úrad Bratislava - KEP

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ


Sériové číslo:

‎00 a8 29 8a


Algoritmus:

sha256RSA


Subjekt:

SERIALNUMBER = PNOSK-xxxxxxxxxx
SERIALNUMBER = NTRSK-MANDANT 00151866
SERIALNUMBER = NTRSK-00151866
SERIALNUMBER = IDCSK-EC192910
SERIALNUMBER = ICA - 10341562
SN = Hanusková
G = Alena
O = Okresný úrad Bratislava
O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CN = Alena Hanusková OPRÁVNENIE 1 JKM
C = SK


Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 88 a5 ef 6d 12 da 4d ce a2 34 3b 2e ae 3b 2d d6 11 54 cb 9c 03 b3 88 c7 ca 0b 7d 76 79 8b f1 c0 80 51 75 b7 7d 7a 4f 9d 0f 8d 66 71 03 b0 5e 1c 22 79 4b 05 ae e2 66 61 0a f9 27 f0 de 26 16 c8 7b 63 b4 be df 5c e0 73 3e fe 84 ed cc 34 91 04 b7 f1 16 9a 60 3d 34 76 d1 af b4 8a 61 ae 81 cd d0 98 54 5d c5 23 13 1c 05 04 da 8a bc 5f aa a7 0d e4 d2 dc e5 ac 8e cc dd 09 f7 3e 0e ff db 34 c8 f4 72 6b 0d d3 bc 22 50 1b f6 2c 41 48 82 a2 4b cc 47 5b dc a1 e2 bb 93 db 34 c2 6d c7 6f 13 bf ee 7d 9c e6 1c af 82 85 a3 de e0 0d 1d 95 d1 f2 b3 84 a0 d5 88 61 39 5d ea 65 e4 92 f7 d3 94 b1 f9 5a b1 2c 62 24 ac 0b bd 9d a3 1d 72 a2 09 08 34 15 e4 59 40 9a 44 41 12 83 4b 09 0a 89 49 2c 2a 33 87 d0 86 f2 e5 c2 ab a7 d1 18 f7 f2 c7 6a a9 42 9a 51 96 d9 b0 43 df 6c 6f 19 ec 4a f5 02 03 01 00 01


Odtlačok:

‎f7 f1 03 ae 94 d5 11 13 af 45 0c 0d 45 e5 14 7a 2f 80 93 0b


Podpisový algoritmus:

sha256


Dátum platnosti od:

‎13. ‎apríla ‎2015 10:52:17


Dátum platnosti do:

‎12. ‎apríla ‎2016 10:52:17


Poznámka:

Ing. Alena Hanusková, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

 

  • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;
  • potvrdenie o ukončení podnikania;
  • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;
  • výpis zo živnostenského registra;
  • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;
  • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;
  • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;