Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Informácie pre občanov a samosprávu

 
  
Služobný preukaz kontrolóra vydaný Obvodným úradom Nitra zo dňa 18.01.2013 na meno Bc. Pavol Behul bol odcudzený!Tento preukaz považujte za neplatný! Ak by sa týmto preukazom niekto preukazoval, udalosť nahláste orgánom policajného zboru. 

Usmernenie k oslobodzovaniu občanov, ktorým vznikla povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby

 
67. výročie ukončenia II. svetovej vojny – Deň víťazstva nad fašizmom

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2012

 
Uskutočnilo sa Stretnutie mládeže s demokraciou na obvodnom úrade
 
 

Oznámenie o verejnom odpočte

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 66. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Informácie pre povinné osoby, samosprávu a iné subjekty pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok

 

 

Služobný preukaz kontrolóra vydaný Obvodným úradom Nitra pod číslom 046002 na meno Bc. Marta Mesárošová bol odcudzený!
Tento preukaz považujte za neplatný! Ak by sa týmto preukazom niekto preukazoval, udalosť nahláste orgánom policajného zboru.

 

Elektronická aukcia, Register osobitných ponukových konaní

Výzva na predkladanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2013

 

Zákon č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách - § 15 – vyčleňovanie pozemkov do bezplatného náhradného užívania od roku 1991 vo svetle zmien po 01.09.2017 (materiál určený pre obce a mestá v Nitrianskom kraji) (PDF, 1 MB)

Jednoduché pozemkové úpravy – materiál pre obce a poľnohospodárske subjekty (PDF, 3 MB)

 

Výkladové stanovisko k správnemu poriadku (PDF, 2 MB)