Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Informácie pre občanov

KORONAVÍRUS

Z dôvodu šírenia pandémie ochorenia COVID 19 pri vybavovaní agendy na Okresnom úrade Čadca využívať prednostne telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu.

Osobne konzultovať svoje požiadavky budú môcť len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s vedúcim príslušného odboru.

Pri vstupe do priestoroch okresného úradu musia mať občania prekryté ústa a nos rúškom a vydenzifikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Žiadosti, potrebné k vybaveniu svojich požiadaviek je možné stiahnuť aj na internetovej stránke ministerstva vnútra SR : www.minv.sk; (miestna štátna správa – žilinský kraj – Čadca – jednotlivé odbory OÚ). Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  aj na : www.jiscd.sk;  živnostenský odbor : http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

Dôležité odkazy v súvislosti s ochranou proti šíreniu nákazy koronavírusu majú občania možnosť pozrieť na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca : www.ruvzca.sk

INFORMÁCIE pre verejnosť podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Informácie pre verejnosť (PDF, 489 kB)

Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 227 kB)

Dôležité odkazy pre občanov

Elektronické služby Ministerstvo vnútra SR

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Spôsob úhrady správnych poplatkov

Štátna správa po novom

CALL CENTRUM MV SR

NAHLASOVANIE POBYTU CEZ INTERNET