Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Ing. Gabriela Eliašová do 11.04.2014

Náplň činnosti odboru  |  KEP zamestnancov odboru živnostenského podnikania

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od:               11. apríla 2013            06:45:18 UTC

Dátum platnosti do:               11. apríla 2014            06:45:18 UTC

Poznámka:      Pracovníčka je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • potvrdenie o ukončení podnikania
 • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je 
 •   obmedzené alebo zakázané
 • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
 • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • výpis zo živnostenského registra - verejný
 • výpis zo živnostenského registra - neverejný
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • úradný záznam o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri
 • rozhodnutie o zastavení konania
 • rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia
 • rozhodnutie o tom, že podanie nie je ohlásením