Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2020, piatok
 

Ing. Martina Sochovičová do 10.04.2015

Náplň činnosti odboru  |  ZEP zamestnancov odboru živnostenského podnikania

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od: 10. apríla 2014 06:35:18 UTC

Dátum platnosti do: 10. apríla 2015 06:35:18 UTC

Poznámka: Pracovníčka je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • potvrdenie o ukončení podnikania
 • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je
 • obmedzené alebo zakázané
 • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
 • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • výpis zo živnostenského registra - verejný
 • výpis zo živnostenského registra - neverejný
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri