Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Iveta Preinerová

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 c6

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Iveta Preinerová, s(2 5 4 4) = Preinerová, g(2 5 4 42) = Iveta

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 88 7d 1a e0 7b c1 36 95 ff cb d5 6b d6 73 db cd 08 ba 5c e2 20 06 49 e4 f8 b6 2f 03 21 9d 71 44 ae e5 ad 31 7f 4e 6d b7 a5 6d 94 b3 7a 60 72 2d ed c4 6e 78 a6 89 0b be 2b 10 d6 70 32 3e 17 aa 7a 16 4a 8d e0 73 52 2e c1 e3 68 60 b0 9a 6b ba 9a 8c b3 b6 36 f2 3b 01 f6 dc b0 21 d4 0c c3 9e 46 3a f9 3d 2e fe a5 af 85 eb 32 9a 29 2e b8 43 c2 0c 71 5f ec af ae de fa 9b b9 1c 01 3d 75 9c 7b be 56 60 06 09 c6 36 0d 8a 0b af a6 da 29 fb 73 9c aa cf 7a 45 88 a4 ef c6 76 25 8f 16 40 17 96 0f 1a be e5 fa a7 05 00 43 f4 b8 d5 21 36 b6 bc 7a 5d d1 3b c0 4c 89 76 48 16 cd a4 dd f2 9f f5 b2 49 be b9 bd 65 a5 d5 70 c8 ff 5c c9 ed 6d 55 52 8e 90 df 98 e1 60 3a 6b 03 da 64 d3 68 60 c7 59 6c d0 42 7f 3d 1f 53 43 93 8d 4b 92 36 73 5f 25 6a 53 bc cc 75 51 4b b5 c8 f4 ab 17 c3 df 02 03 01 00 01

Odtlačok:

89 44 B4 84 33 1C A0 3A A4 7C 78 43 5D D1 93 49 DD 2E 94 A4

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 07:43:07 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 07:43:07 UTC

Poznámka:

Iveta Preinerová, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;