Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Jana Senešová

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 db

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Bc. Jana Senešová, s(2 5 4 4) = Senešová, g(2 5 4 42) = Jana

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8e f6 05 64 8e 58 9f ec 21 16 f8 81 4e 8c fa 19 54 86 1c 30 e3 1d 3e 32 4b 71 51 7b 34 25 4d 6f 4e ce b1 02 d8 71 9e 29 2e bb 30 d3 70 25 ac 40 84 1d 15 10 70 d3 ee c5 c2 0e 78 4a 69 96 06 94 bc 62 e8 36 77 e6 e9 f5 14 30 a8 22 ff 37 e4 5b b0 06 6d bd 00 2b ae 46 07 3f d0 90 9e 3f 17 b0 71 06 85 20 cd 12 0f ba 1d 29 3d 0f 1b 46 3e 44 d3 ae b8 80 15 d0 31 37 8b 95 f2 25 42 a4 10 2a ae 3b 97 19 49 4f d8 12 4d 0b 25 d6 24 cb 64 b7 8f 47 02 dd 9e 4d b0 61 9a f8 55 01 66 52 c8 3b 2a 0c fa c5 11 7c 83 32 7d cf ef f2 30 1a 9c 65 ea 86 9f f8 32 a0 00 32 74 14 07 02 c7 0f b0 20 4a 6d 67 07 04 f6 73 1b 95 ab 1d ee 8b ff 0e 70 cc 43 94 46 c5 b4 53 23 15 67 e9 75 e4 81 53 9d a6 69 c0 ac b4 97 f5 c9 3b d4 da 47 5d 93 74 16 49 eb 97 33 ff b3 2a d6 85 11 fa b5 6f 72 8c 03 02 03 01 00 01

Odtlačok:

2C 42 70 33 8D 2D 27 D3 CD 3C FA 97 FC 2C D8 55 35 19 EB 33

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 11:06:27 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 11:06:27 UTC

Poznámka:

Bc. Jana Senešová, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;