Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Jarmila Janíčková

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 d0

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Mgr. Jaroslava Janíčková, s(2 5 4 4) = Janíčková, g(2 5 4 42) = Jaroslava

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 87 cd b3 8e 7f 0c 63 66 26 e2 ac 82 20 4d c7 df 7b 60 fa 8f e9 53 2f d9 5d ea db 07 9b 75 b3 11 94 a9 b1 32 ca 88 f7 47 ce 47 55 44 b4 bc 92 64 c9 f3 c7 d8 61 d6 4b 97 ed bb 35 d2 57 4d f6 19 e6 b1 4f 59 4a 5f ab 2a e8 06 49 7e 49 03 a8 f6 4a 90 7e bc 1c 97 d7 32 94 24 00 48 29 c2 42 fd cf 9c b7 86 6b 9e c2 af d0 df ed ea 2d b4 7c da 76 02 dd e6 2b 60 88 3f 11 c7 f6 fe 99 d4 a4 c4 eb 2b a4 79 ea 0b 73 c1 82 98 93 98 4d 83 74 c2 08 9d 62 67 2b ff a7 4c 75 3e a5 3f 8d 2b b2 26 17 5d 01 f5 86 11 23 80 5e d2 ad 14 d4 00 12 e6 e8 50 5a 76 f5 51 4b be 2e b8 79 60 06 aa b4 fa f9 92 75 e7 59 17 ed 07 e3 24 48 1a c0 1f 1d 23 4e fc bc ab 2c 3d fe 22 11 19 c6 74 1e 33 e3 2c e6 45 6b ee 99 af 0c 1b 8b 3c 4c c9 81 4c e5 c1 c7 55 ee a4 b3 1c 7c 51 78 21 b1 3c c7 a2 e9 f9 02 03 01 00 01

Odtlačok:

54 04 00 AB 44 CE 05 3C 38 8B CF C7 A6 06 52 57 A5 CA CF C8

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 08:56:21 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 08:56:21 UTC

Poznámka:

Mgr. Jarmila Janíčková, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;