Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. august 2020, streda
 

Járošiová Nina

Okresný úrad Bratislava - KEP

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ


Sériové číslo:

00 a8 29 ad


Algoritmus:

sha256RSA


Subjekt:

SERIALNUMBER = PNOSK-xxxxxxxxxx
SERIALNUMBER = NTRSK-MANDANT 00151866
SERIALNUMBER = NTRSK-00151866
SERIALNUMBER = IDCSK-EB005607
SERIALNUMBER = ICA - 10341574
SN = Járošiová
G = Nina
O = Okresný úrad Bratislava
O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CN = Nina Járošiová OPRÁVNENIE 1 JKM
C = SK


Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8f 5d 96 0c 41 54 93 23 4e f8 1f d0 aa bb 1f 68 19 19 ae 30 1d 77 97 e5 93 d4 79 f8 95 64 fe 26 99 26 0d bc 5f e8 54 d4 a9 8b 3a 26 89 2f 15 24 ae 3a 52 6b df 77 6d 61 52 1c 75 41 9f 2c 76 06 69 f1 fc b3 6b 64 d9 ad d8 72 82 92 14 76 f2 4b 53 61 c1 f0 27 25 be 00 d2 67 dd e6 4b 77 9e 4c f6 ac 62 37 9e fd c1 ee 2f 64 da e8 ec ff 4a d8 06 de e6 c6 bf 00 c0 37 c5 f3 63 97 09 8e 67 bb 81 08 fb e8 14 2a 40 94 25 a9 8c 1b 98 7d c3 e1 7e e0 f5 8e 1f 63 1e 67 e7 f6 c1 a7 36 f1 f7 ea 57 d7 a2 1b 62 63 37 70 6e 14 f1 16 08 d0 13 57 c3 4c e5 58 54 65 72 77 2a b3 82 18 dd 23 ea 92 87 09 13 b2 d6 13 0b a1 c5 ac 3a c5 b3 c9 43 b6 06 2d 05 58 4b d0 32 2f 48 51 dc ac 4d 65 92 7d b1 44 48 d5 40 3b 12 66 71 a6 fb 25 93 90 c3 4c 34 d7 f3 b1 fa f0 ef a4 2b 34 84 9c 68 89 c9 a9 02 03 01 00 01


Odtlačok:

ce 7c 57 c9 6b df 66 79 01 81 0f 92 51 03 68 63 b1 a7 e6 65


Podpisový algoritmus:

sha256


Dátum platnosti od:

‎13. ‎apríla ‎2015 11:32:54


Dátum platnosti do:

‎12. ‎apríla ‎2016 11:32:54


Poznámka:

Mgr. Nina Járošiová zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné dokumenty:

 

 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení;
 • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;
 • potvrdenie o ukončení podnikania;
 • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;
 • úradný záznam o zmene údajov uvedených v živnostenskom oprávnení;
 • úradný záznam o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri;
 • výpis zo živnostenského registra;
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;
 • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;
 • potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané;
 • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;
 • rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia;
 • rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku;
 • rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu neodstránenia nedostatkov podania;