Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2020, pondelok
 

Verejná vyhláška

29. 01. 2014

Verejnú vyhlášku čast 1 a časť 2 a mapu obvodu s textom Verejná vyhláška OÚBA PLO, ktorou sa doručuje Rozhodnutie Sp. zn. OU-BA - PLO - 2014/5135 zo dňa 29.januára 2014, ktorým sa povoľujú JPÚ podľa ust. § 2 ods. 1 písm. b) v spojení s ust. § 8b ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v časti k.ú. Vajnory, lokalita Nemecká dolina - Koncové.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]