Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. február 2020, utorok
 

Verejná vyhláška

06. 09. 2017

Okresný úrad BA, pozemkový a lesný odbor vzmysle paragrafu 10 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Verejnou vyhláškou č.k.: 6729/2010, 1990/2017, Zn.:OU-BA-PLO-2017/169590/OKU zo dňa 24.08.2017 Združeniu účastníkov JPÚ Vajnory, lok. Nemecká dolina - Koncové realizovaných v časti k.ú. Vajnory - návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ)

 

 
 
• Na stiahnutie
VV_24_8 (1,1 MB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]