Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Júlia Bobálová

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 dd

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Bc. Júlia Bobálová, s(2 5 4 4) = Bobálová, g(2 5 4 42) = Júlia

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 81 ca 42 df 66 1e 2b 57 cd 50 ad 11 34 15 f4 77 95 e4 0d 4e 24 31 e0 8c 83 50 bc a0 d3 b0 d7 b5 d0 05 9f b2 6f d9 16 f0 c4 85 cc ab f6 1c 62 19 ca 43 98 6a 05 df 28 f5 b8 26 e9 63 80 b5 74 8c 9b 12 88 9d 3b 3f 69 75 ff 3a 0d 16 51 60 38 6d 1a 95 ba a4 88 54 d3 72 a1 ae 09 4e 02 30 c0 d3 27 73 68 ee d9 5e f3 c8 39 0a 24 f6 59 89 96 f5 e3 2f e4 98 f8 e1 cd ce 73 3d 77 71 86 f0 d7 6d b0 40 ff 78 50 01 28 29 d1 96 27 6b 6d 96 cf da 83 6a 40 9a 30 f4 80 5a 0e c2 27 f4 fe 0c 8b 42 bd cb 91 46 1f c5 bd 2f 5f 0e 17 a2 ff ea 90 b7 84 d6 67 3e 7f 2e 77 eb fd 58 52 6d e1 1c f7 f1 aa 25 d0 93 67 ea d2 64 20 bc 74 49 bc 1f 76 a3 9b 13 f7 52 de d0 c1 81 09 dc 24 a1 97 c6 27 dd 00 44 fa c2 a3 b4 7f 8e 51 5f 5c fa ab 32 d9 5c 42 86 cc 2e ba 0d 23 26 6a e1 d3 7c ee 45 f1 23 02 03 01 00 01

Odtlačok:

0A 19 8C A4 45 16 F6 A7 93 05 6B 9B 0A 6B 41 D0 39 2D 33 EB

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 11:23:41 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 11:23:41 UTC

Poznámka:

Bc. Júlia Bobálová, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;