Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Kállayová Eva

Okresný úrad Bratislava - KEP

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ


Sériové číslo:

00 a8 29 1e


Algoritmus:

sha256RSA


Subjekt:

SERIALNUMBER = PNOSK-xxxxxxxxxx
SERIALNUMBER = NTRSK-MANDANT 00151866
SERIALNUMBER = NTRSK-00151866
SERIALNUMBER = IDCSK-EA305852
SERIALNUMBER = ICA - 10341518
SN = Kállayová
G = Eva
O = Okresný úrad Bratislava
O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CN = Eva Kállayová OPRÁVNENIE 1 JKM
C = SK


Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 99 3f 74 43 03 b9 e7 4f 1e 55 27 b7 bd d6 a3 fc a7 d7 b0 0f 1a aa a1 08 6f e4 81 7f c6 6c 91 5f d1 48 f6 2c ba 35 40 9e 7e 62 c4 9d b6 d4 90 76 b5 7a a3 6e f2 a6 64 de f6 ec 17 26 1e 4e f2 2b 04 65 b7 6d 5a 07 c5 4b ed 8b dc 74 ee a0 15 81 ba cf ff 3a 92 5b cd a6 a4 7c 70 ba 6c 18 f8 58 51 90 84 43 54 53 8b 22 f5 aa bb 1d 68 72 20 93 a8 5a 94 bb ec e5 85 78 07 fa 8e 4a 87 a8 c3 eb a9 fa 2c d6 be 8e be f4 b7 f6 cf 36 be 0a 20 f1 53 aa 4a 9b 32 eb 01 2a 6a 07 12 38 13 8b 10 18 7e 17 b6 ea 52 eb e2 b7 0b 5b 75 42 95 b9 15 24 bb 7a 01 60 4b ce 85 64 74 a4 f7 5a a4 0e de 81 36 b7 07 32 3d 90 5d c1 a4 c7 bf 14 aa e7 dd 67 df 9e cd ed f1 12 a3 ad 71 a5 bb a1 1d 5b 88 42 af 75 0f e1 5b bd 33 43 01 4c c4 27 79 07 5c b5 a1 95 07 b9 e5 46 7d db 93 7a 2d 0d 41 1d c9 c9 02 03 01 00 01


Odtlačok:

fc 9d 89 45 19 46 95 f4 9c 8b 54 41 5a 94 f6 69 07 bd 1e f2


Podpisový algoritmus:

sha256


Dátum platnosti od:

13. ‎apríla ‎2015 8:48:04


Dátum platnosti do:

12. ‎apríla ‎2016 8:48:04


Poznámka:

Ing. Eva Kállayová vedúca odboru živnostenského podnikania môže svojím ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

 

 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení;
 • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;
 • potvrdenie o ukončení podnikania;
 • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;
 • úradný záznam o zmene údajov uvedených v živnostenskom oprávnení;
 • úradný záznam o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri;
 • výpis zo živnostenského registra;
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;
 • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;
 • potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané;
 • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;
 • rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia;
 • rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku;
 • rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu neodstránenia nedostatkov podania;