Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Oznamy úradu

 

Oznam pre klientov OÚ Pezinok

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov okresného úradu upozorňujeme občanov,

že s účinnosťou od 2. novembra 2020  sa obnovujú stránkové hodiny Okresného úradu Pezinok

ustanovené usmernením generálneho riaditeľa SVS MVSR č. XVII/1/2016 o stránkových dňoch a stránkových hodinách okresných úradov.

Využívajte  prednostne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.

Vstup  do priestorov okresného úradu a  jeho pracovísk je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúškom, šálom alebo šatkou)

a pri vstupe je potrebné si dezinfikovať  ruky.

 

(Kontakty :  http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=3 )

 

Zároveň Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia, najmä dodržiavanie hygienických opatrení

a zabezpečenie maximálnej povolenej koncentrácie klientov.

 


Dňom 18.11.2020 je budova MsÚ vrátane katastrálneho odboru otvorená – katastrálny odbor OÚ Pezinok funguje v riadnom režime


Vestníky vlády Slovenskej republiky, vyhlášky vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Vestník vlády Slovenskej republiky ročník 30 čiastka 11 z 29.10.2020 (PDF, 491 kB)

Vestník vlády Slovenskej republiky ročník 30 čiastka 17 z 24.11.2020 (PDF, 499 kB)