Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Kontrola, sťažnosti a petície

  • č. 10/1996 Z.z. zákon o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,
  • č. 502/2001 Z.z. zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • č. 9/2010 Z.z. zákon o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
  • č. 85/1990 Z.z. zákon o petičnom práve v znení neskorších predpisov.