Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2020, sobota
 

Kostrejová Anna

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ


Sériové číslo:

‎00 a8 29 24


Algoritmus:

sha256RSA


Subjekt:

SERIALNUMBER = PNOSK-xxxxxxxxxx
SERIALNUMBER = NTRSK-MANDANT 00151866
SERIALNUMBER = NTRSK-00151866
SERIALNUMBER = IDCSK-SL724715
SERIALNUMBER = ICA - 10341520
SN = Kostrejová
G = Anna
O = Okresný úrad Bratislava
O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CN = Anna Kostrejová OPRÁVNENIE 1 JKM
C = SK


Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 97 ca 8f 29 58 d0 cb fe 7b 33 6d 01 d4 78 26 d3 a0 c4 eb 04 39 0b da 81 72 bb c1 ca aa 57 38 b3 99 4c 2c fe 90 ce 1e 0d 56 24 16 09 6d 66 20 c4 f4 79 c7 38 86 1c 44 05 42 ae d0 ea 0f 18 11 64 64 b4 1f 7e 42 c7 30 5a 16 b1 71 b6 99 e7 b0 1f 21 eb 61 d7 4c 01 f1 42 c4 2f 7d 8a 75 c1 ff 47 f7 d5 ff 61 dc d6 49 b7 bf 1a 5c 68 70 4d 94 42 02 b3 ab bb 0e db 55 dd 8d 19 95 cb fc 13 12 57 3a 97 26 bf fc b7 7e 80 7c d0 0e bf 96 e0 3a 5f 96 41 45 0c b8 03 e0 92 c3 28 0c d6 56 46 22 8c 1e 6e 1c f1 ea a9 fa 69 0f 8d d2 af fe 4d 18 34 ad 17 2f d5 8a 77 7e 37 20 c1 cf 87 6b 7f f8 5b e3 20 19 de b0 77 55 1c c6 69 cf 98 1c 43 ce f4 cd 42 94 e2 b1 81 04 fb 81 a5 62 c0 d9 9a 29 dc a6 64 a4 87 89 45 d0 81 ae 95 d8 08 9f c0 bb b9 9e 05 70 5b f1 54 fa 8c f5 db be 54 0a 9b 45 bd 02 03 01 00 01


Odtlačok:

‎b0 5c d3 41 f2 81 90 3e 29 79 bb 66 92 c1 8c 56 57 b1 8a 51


Podpisový algoritmus:

sha256


Dátum platnosti od:

‎13. ‎apríla ‎2015 8:52:51


Dátum platnosti do:

‎12. ‎apríla ‎2016 8:52:51


Poznámka:

Ing. Anna Kostrejová, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

 

 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení;
 • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;
 • potvrdenie o ukončení podnikania;
 • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;
 • úradný záznam o zmene údajov uvedených v živnostenskom oprávnení;
 • úradný záznam o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri;
 • výpis zo živnostenského registra;
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;
 • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;
 • potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané;
 • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;
 • rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia;
 • rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku;
 • rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu neodstránenia nedostatkov podania;
 • návrh na zápis do obchodného registra;
 • žiadosť o udelenie oprávnenia podľa osobitných predpisov.