Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Kvasnicová Milena

Okresný úrad Bratislava - KEP

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ


Sériové číslo:

00 a8 29 a5


Algoritmus:

sha256RSA


Subjekt:

SERIALNUMBER = PNOSK-xxxxxxxxxx
SERIALNUMBER = NTRSK-MANDANT 00151866
SERIALNUMBER = NTRSK-00151866
SERIALNUMBER = IDCSK-EA320208
SERIALNUMBER = ICA - 10341572
SN = Kvasnicová
G = Milena
O = Okresný úrad Bratislava
O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CN = Milena Kvasnicová OPRÁVNENIE 1 JKM
C = SK


Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 98 7b 03 57 cf 9c ae b2 57 ed 9d 47 0e dd 8f 32 c4 f6 dc ff e6 84 df 18 11 de aa f0 74 d0 8c 47 f7 35 fb ca 89 0b 09 41 ad 06 36 b5 a4 17 bf 61 02 67 08 0e 6f 53 bf 11 ca ac 1b 5e 4e b9 56 9e 9c 84 6b 47 52 45 9c d4 97 f4 67 29 6f d5 bc 0a b1 d3 db 6d df 49 05 5e ce a0 d1 e3 45 77 64 56 b4 a9 f4 df df 55 91 88 21 ac f8 50 a8 be 3b 24 a2 6e 8f 1a cc cf 80 32 fc f9 36 3a 45 64 0a b4 79 d9 21 0e 03 0d 58 3c a2 7a 45 20 da d1 b9 df 67 1e 51 25 7a d1 4e 96 08 8d fd c3 32 75 58 53 3a 76 31 41 44 bf 25 4b ff 1e cf 90 50 0f 3d 7e c4 04 3d 2d 3b 7d 1c 03 22 dd d5 16 16 f2 a0 6f 80 ce 8f 44 83 41 68 ce 79 fb 74 ad 97 81 1b 17 41 7a 69 b4 5e 83 85 99 8b 04 1f dc 6e 6b 3a f7 84 0f 24 aa e7 58 aa 97 0b e7 cd 8f 9e 9b 95 9b bc 87 98 9b 42 b9 0b 7c 9c 6d 15 10 d4 da 04 99 02 03 01 00 01


Odtlačok:

2b 41 db 24 70 14 60 f7 e6 7f 32 0d 2f f0 a7 43 14 02 98 c0


Podpisový algoritmus:

sha256


Dátum platnosti od:

‎13. ‎apríla ‎2015 11:22:27


Dátum platnosti do:

‎12. ‎apríla ‎2016 11:22:27


Poznámka:

Bc. Milena Kvasnicová, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

 

  • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;
  • potvrdenie o ukončení podnikania;
  • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;
  • výpis zo živnostenského registra;
  • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;
  • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;
  • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;