Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. február 2020, pondelok
 

Lucia Ružičková

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 d5

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Mgr. Lucia Ružičková, s(2 5 4 4) = Ružičková, g(2 5 4 42) = Lucia

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 84 60 89 cf fe 9b de 17 e2 0d 31 8b 99 fb ce 25 8f 09 20 83 5a 31 70 2f ea 36 7e 47 96 b8 e7 c1 95 8a 3b c1 0e 2a 65 2d b5 a4 c4 0b 3b 30 0f f9 8b 7e 89 dd 4d 38 3a 3e 46 1a 80 bd e3 72 76 3d 47 d0 c2 62 24 91 a1 c4 c9 78 47 16 d8 81 66 3a e2 c8 f7 48 c0 4c 95 da a4 c6 01 65 44 7b db 66 f1 19 df a8 23 72 02 78 01 c6 e4 42 a7 b9 25 d4 12 f6 21 f0 92 2f 7f ca 41 d1 6f 99 2e 69 9a 27 50 55 40 92 53 1f 33 33 18 40 07 66 03 6d a7 cf eb f8 fe e3 88 d4 b9 83 f3 50 79 c9 93 01 16 62 af 20 b4 a5 57 3b c2 c4 64 a2 7c 35 be e4 9b ae fc 0b 2f b1 29 37 ec 54 d6 00 55 e2 ec 72 08 10 06 db e5 01 ea ac 73 79 0a 2a 72 92 58 52 ae ec 25 44 9e e5 8c 25 bc 06 29 68 ba 79 80 cc 0f e0 8b 52 9c 00 57 5d 43 2b a7 16 74 38 1d a3 74 9f 2e 9b c1 ed 51 eb a7 8f 89 c7 5d 2f 4c 1d 70 77 02 03 01 00 01

Odtlačok:

9A 5B E8 0E A5 1D D5 AB 2C C0 A9 5A E8 9F CE 6F 82 97 0A D3

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 09:41:53 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 09:41:53 UTC

Poznámka:

Mgr. Lucia Ružičková, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;