Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Mária Zrubcová

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 e9

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Mária Zrubcová, s(2 5 4 4) = Zrubcová, g(2 5 4 42) = Mária

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 89 b3 fe 14 63 ff 22 5b 6a 4d 92 bf e3 f8 b8 6a 33 1a 62 3d ae d9 90 fe bd 57 9e e3 ff 98 28 f2 95 9a 88 56 b2 5d 9e e5 cf 76 1e 37 e3 91 d3 64 5d 7e fc f2 e9 64 86 09 72 89 bd 6c 39 38 0a ff c3 15 f0 6a 95 21 04 9a 47 f2 24 20 7d 39 96 a2 f6 b1 e7 74 71 c4 ad 1b 2a d6 52 37 b0 f1 e4 19 b4 57 58 4b 81 fc cc ff c2 00 c9 26 0a 12 c9 96 b2 25 a6 e1 31 3d 9e cc 89 56 33 d1 a1 12 92 ee 06 e3 4e 47 94 55 7c 07 f9 af 2a 8e f4 41 9e 3e bb dd bc 89 bc cd 45 fb 2b d6 c8 2c a9 e7 99 2b 65 5f 6c 1f 91 cb e5 31 99 64 65 1a 4c 8c b5 01 f8 70 cf 90 d1 54 73 dd b4 59 f5 2e e0 56 56 dc a0 1e dd 5b b7 a7 23 ab df 4c 10 63 3e c0 df b9 38 25 93 79 64 d9 a0 a1 af 7e 0b 08 c3 4d 4b 12 1b 08 09 35 18 10 7c 20 17 8a e5 6c 4a 6a 78 7d 7e 9e 0b c8 67 05 ba f5 fc 64 d6 f1 3a 8f 88 5d 02 03 01 00 01

Odtlačok:

51 56 58 8E C1 F9 9B A4 F5 67 0B D6 38 A5 F1 8E 84 48

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 13:02:57 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 13:02:57 UTC

Poznámka:

Mária Zrubcová, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;