Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Marianna Tibenská

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 c4

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Ing. Marianna Tibenská, s(2 5 4 4) = Tibenská, g(2 5 4 42) = Marianna

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 83 10 41 87 0a 38 78 72 11 6a cf 72 4a ab d7 74 98 74 26 7a 83 b6 c3 68 18 64 41 13 f7 54 01 16 b5 5c e0 e5 41 96 4f 6c 83 a4 2d 5a 10 11 7b f9 c5 47 d5 f1 a2 fa 8f 88 38 8e 60 58 dc 37 4b 8d 6d ef 5a 0e 79 86 1f 4f c6 01 56 b2 7f 5b ab b2 87 0d 70 2d 62 cb 6e 8b 77 aa cc 8b 9a c1 4e 3b 1a b5 4c 1e 2a 76 8e 4d 2c 92 43 5c 10 ca 17 11 ba 3c d2 02 88 c1 3b 96 80 65 cf a8 a1 e6 3c e2 f5 54 da cd ae 9a aa 33 c8 15 b5 ff d1 62 87 64 e7 94 d7 2b 56 19 59 de e3 3f d0 4b ce d4 58 dc a7 c1 1f fa 28 92 2e 81 e9 fe 11 c8 90 08 5c d3 a7 bd 7a d4 95 c7 0c 90 d5 87 6f e2 49 64 ec da df ef 49 fd 94 7e 20 41 db 9e c2 3f 18 ff 2f 5e dd 0f 69 02 99 dd 24 5d de 9d be 7d bd cd cb 73 46 4a 0d 03 a6 f7 8e 6a 2c 79 30 1b f0 fb 9b d3 19 31 75 bc 9a 4b fc 39 a0 27 25 af 08 c3 ae 39 02 03 01 00 01

Odtlačok:

19 BC 33 A5 48 FB 00 11 B3 61 29 B1 4E D8 1D AA A6 A2 65 81

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 07:17:45 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 07:17:45 UTC

Poznámka:

Ing. Marianna Tibenská, vedúca oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné dokumenty:

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení;

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- úradný záznam o zmene údajov uvedených v živnostenskom oprávnení;

- úradný záznam o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;

- rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia;

- rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku;

- rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu neodstránenia nedostatkov podania;