Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. február 2020, pondelok
 

Marta Mikulová

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 c7

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Marta Mikulová, s(2 5 4 4) = Mikulová, g(2 5 4 42) = Marta

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 88 ba 48 a0 44 39 56 c2 c7 36 8a 43 c9 e1 17 a2 ac 21 24 f9 bd 96 94 14 f0 a7 ef 0f 3b ef fa ef e8 49 06 c8 c7 6b 6e 15 82 0d 24 99 d8 e8 e3 f8 8c 08 4e 66 3a 98 29 99 11 6c 01 e1 90 5c dc 0e f9 b5 93 a0 f2 b1 6c 58 8b d2 50 96 5c f7 0a 02 fa 93 c0 e6 70 17 27 4f a4 b1 fd 1c c1 cd ad 05 49 7d d2 c9 76 18 d2 85 ac 07 1e 2d 4c bd ff 77 29 53 01 7d 99 03 18 70 72 24 28 2f 87 47 64 9b b7 83 ca e3 a1 bc ae fc 26 25 a2 f6 c5 5a 4a 8c 36 5b 07 02 40 13 54 f0 fd 63 7c 90 f0 e8 c0 1e 5f 78 05 57 8f 12 30 12 59 18 cd af 70 4b 51 08 d2 d2 c7 cd 4d 4d 13 f2 12 ef bd ff 65 9c 1d 1a e4 d6 76 75 35 64 2d cc fa dc f3 05 e6 4f 56 66 50 b4 8b 14 d5 94 3c 3c eb e7 05 72 67 91 7c 0a ab bb b8 30 74 35 e9 b6 cc ad 05 56 e7 dc 5f 4f 63 f5 07 15 e6 a4 c5 72 37 9d 33 8f 5f 08 59 f1 02 03 01 00 01

Odtlačok:

31 C8 BF 24 4F B2 7A BA 39 DB 6D 43 FF B9 8B 18 6F 87

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 07:49:21 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 07:49:21 UTC

Poznámka:

Marta Mikulová, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;