Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2020, sobota
 

Martin Regula

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

02 6b

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Mgr. Martin Regula, s(2 5 4 4) = Regula, g(2 5 4 42) = Martin

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 97 65 23 15 92 cd d1 a8 16 71 da 15 e2 dc cf d2 b9 3d b1 a7 1b 29 dd 15 60 b8 a0 1f a4 33 5c 64 e1 45 7a 16 97 4c 88 42 b2 ea 36 00 93 bd 2c 74 62 0a fd 80 a5 13 73 e4 2b bd eb b5 d7 17 51 d6 9c 63 f1 f6 af 0c 5b a8 4d dd 82 39 1c 18 ce d1 b2 97 df 6d af 6b 70 bb 34 0f ac 38 a3 e3 b6 d9 9c 2c be 25 28 87 77 20 c4 42 fa 0e 33 a6 65 c3 d1 ae a8 ca bc a4 9e 19 e4 40 e4 0c e8 fb 8b d5 9f b3 20 c3 e7 fc 71 ce 7b 4d b5 85 ae b3 df ef 9d 7a 04 f2 66 8f c0 c9 ae 53 eb bd ad d6 e9 28 f0 62 f9 96 79 47 09 6a 93 15 28 37 0d 42 19 5e f2 7b a3 ed c7 3d ef 27 f1 26 71 39 41 c8 45 5c 97 40 2c 0e dd c8 aa 7e 23 df 80 6a 99 db 80 26 12 27 39 fe 68 df 93 94 be 54 57 af 68 52 4a cf 58 ad d3 d9 30 ea 66 11 fc f3 5e dd 6a 55 8b e4 62 28 23 03 ff f6 44 56 af dd 5d 2c 82 fc e0 37 02 03 01 00 01

Odtlačok:

1C 20 3F 64 09 59 46 81 62 2A F9 60 C2 B8 C9 C0 F6 5B 71 36

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

24. mája 2012; 10:02:37 UTC

Dátum platnosti do:

24. mája 2013; 10:02:37 UTC

Poznámka:

Mgr. Martin Regula, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;