Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Miriama Došeková

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 cd

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Mgr. Miriama Došeková, s(2 5 4 4) = Došeková, g(2 5 4 42) = Miriama

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 86 73 77 0f 72 fa d9 5e 70 89 c7 3a 08 ca 2a d1 1b 2e 0d 47 3f 8d b6 f7 98 9a af b2 3b d6 28 31 1d fc 22 f5 83 b7 2f ef 90 10 0f 57 f6 5e fe 25 8d 79 c7 45 18 a0 38 07 43 b4 9d 36 28 a3 1a 01 5c ee e1 a0 be d5 dc ee fa e4 aa b4 ca 68 f9 0d 1e 17 7e ee 0a 78 f2 07 29 40 df a4 bc 16 cf f9 12 33 a8 32 be b0 30 7d 28 1f 54 5f f2 e0 1f 5c 7e 88 a4 5f 04 84 e5 4f 20 1e 06 7f 07 81 df d1 91 30 95 fb 22 75 1d 22 53 06 2f b1 fd 33 e5 23 e8 d7 9e a1 63 5b e5 09 38 a8 5f 8d b3 eb 94 0e f8 48 99 32 f2 f0 a3 7e d4 0f b6 5e e7 d9 cc 5a 54 cb b7 c1 d0 ed 3f 80 5f b4 5b 60 84 9f 25 f5 20 82 bb d8 20 1c 9f e9 03 3d 18 c0 1b 77 82 01 c4 6a 0c db 9f c1 0c 10 fb e9 d4 f4 7f 00 58 f2 ae fe 28 d9 0e fb 66 b2 c2 09 23 0f 1f af ee 0d ef c7 a9 e8 eb 9a d1 cf 93 96 d5 94 f8 00 3d 3f 02 03 01 00 01

Odtlačok:

8F 95 A7 1E 82 99 19 56 0E 04 81 44 D8 A5 D5 17 99 88 7E 6C

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 08:35:01 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 08:35:01 UTC

Poznámka:

JUDr. Miriama Došeková, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení;

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- úradný záznam o zmene údajov uvedených v živnostenskom oprávnení;

- úradný záznam o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;

- rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia;

- rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku;

- rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu neodstránenia nedostatkov podania;

- návrh na zápis do obchodného registra;

- žiadosť o udelenie oprávnenia podľa osobitných predpisov.