Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2020, sobota
 

Moravčíková Andrea

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ


Sériové číslo:

‎00 a8 29 48


Algoritmus:

sha256RSA


Subjekt:

SERIALNUMBER = PNOSK-xxxxxxxxxx
SERIALNUMBER = NTRSK-MANDANT 00151866
SERIALNUMBER = NTRSK-00151866
SERIALNUMBER = IDCSK-EB456685
SERIALNUMBER = ICA - 10341535
SN = Moravčíková
G = Andrea
O = Okresný úrad Bratislava
O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CN = Andrea Moravčíková OPRÁVNENIE 1 JKM
C = SK


Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 95 5b b0 20 1d 4c 83 68 75 3d 68 0f 9a 15 26 4d 3c 83 80 07 c3 77 fc 81 2d e9 09 81 37 0f 8e 2f ee 02 d2 91 3f 6e 15 e0 c1 eb b0 14 e0 7e 33 06 24 4b 86 a7 8c e9 1b fc 9e 48 45 0b 8a 80 a0 5d d5 18 6e 7b ae 13 bd b1 51 81 ce 38 4e e9 e0 f4 08 27 72 4d ab cc 0a d3 3a 81 fb 22 19 b9 90 9c 82 4f 5a 71 30 16 de e0 b9 f0 eb 38 61 81 0a 82 17 e0 2a 7f c6 4c 2a a2 c3 9f be 81 6c a3 2f 4e 04 72 3d 12 ff 31 5b a9 7a 32 ef 7e df 47 b1 1c b4 e3 2e d4 90 74 ec 63 a5 ee 99 2a 8d 47 9a fd 1d f9 3d fc 3e 2a f2 6b b6 d2 a4 ce fb e1 4a 92 e0 11 76 62 fa 65 0b c8 f1 6e 2c 58 8d fa 07 99 62 2f b0 96 89 33 1d 3e 11 80 d5 d6 b6 45 3b 53 a6 83 af 3a de b8 fe ea 07 e6 39 d9 89 95 17 8e cd 7c 44 3f c7 39 a9 b9 64 fd be 0d fb 57 81 de 1f 5e 09 8c 14 96 c1 89 a5 a8 e0 a4 24 a8 88 f1 02 03 01 00 01


Odtlačok:

72 6a 3c 0d 4c a5 1f 8a 81 e6 87 bc ce e5 59 4f 06 21 e3 21


Podpisový algoritmus:

sha256


Dátum platnosti od:

‎13. ‎apríla ‎2015 9:38:03


Dátum platnosti do:

‎12. ‎apríla ‎2016 9:38:03


Poznámka:

Mgr. Andrea Moravčíková, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

 

  • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;
  • potvrdenie o ukončení podnikania;
  • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;
  • výpis zo živnostenského registra;
  • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;
  • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;
  • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;