Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2020, nedeľa
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti organizačného odboru je uvedená v smernici Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu a v smernici Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 79/2014, ktorou sa mení a dopĺňa smernica MV SR č. 142/2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu. (http://www.minv.sk/?cinnost-a-vnutorna-organizacia-okresnych-uradov)